Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A védelem szervezése

Megvédjük a földjeinket, az értékeinket, az életünket!

article preview

    A magyar termálvízkincs Magyarország vízrajzának különleges adottsága, mennyiségileg és minőségileg világméretekben kiemelkedő. Előnyös balneológiai és geotermikus adottságainak köszönhetően termálvizekben bővelkedő ország. Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után Magyarország a világ ötödik termálvíz nagyhatalma. ( Wikipédia )

 

    A Kárpát-medence jelentős része a termálvizek szempontjából úgynevezett kiáramlási területnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a Kárpátok és az Alpok előterében a földbe szivárgó vizek nagy része itt jut el olyan mélységekig, ahol felmelegedve termálvízzé alakul. (Szanyi János, a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének tudományos főmunkatársa )

 

 

    A magyar termálvíz kincs, tehát –amint az iménti idézetekből is kiderül- nem csak természeti erőforrás, hanem stratégiai kincse Magyarországnak, és a tagságunk révén az Európai Uniónak. A szakmai vélemény is feltárja, hogy a felszíni vizek e területen szivárognak a mélységi vízgyűjtő medencékbe. A felszíni szennyezés tehát egyértelműen tönkreteszi a teljes készletet. (lásd: térkép a termálvizekről) screenshot_20230124-120606-2.png

 

    A talaj, a víz, és a levegőszennyezés 20-30 kilométeres körzetében található Magyarország legjobb minőségű, legnagyobb összefüggő földterülete, amely szintén súlyos károsodást –ha nem végleges pusztulást – szenved el egy szennyező üzemtől. ( lásd: Európa térkép ) screenshot_20230124-121118-2.png

    Hazai, és az Európai Unió szempontjából is, az élelmiszer termelést tekintve ez is stratégiai fontosságú területnek számít.

 

    Mivel a magyarországi kormányzat hűbérrendszert tart fenn, amelyben mind a hatóságok, mind az arra hivatott környezetvédelmi, és környezetgazdálkodási tevékenységet folytató szervek alárendelt helyzetben, parancsuralmi rendszerben szolgálják ki a szinte abszolutisztikussá vált hatalmat, így valós hazai értékelésre, vagy védelemre sem a természeti kincsek, sem az itt élők nem számíthatnak. A kizárólag a profitjuk megszerzésében érdekelt hatalmi összefonódások elszakadtak, és leváltak a közösségi, a társadalmi érdekekről. 

 

    Magyarország az Európai Unió tagállama. A helyi hatalom viszont egyre inkább saját feudális tulajdonának képzeli az országot, szembe haladva mind a közösségi elvekkel, és gyakorlatokkal, mind az egészséges, élhető élettér fenntartásával. Éppen ezért európai, és nemzetközi környezetvédelmi felülvizsgálatot, környezettanulmányt, és ha szükséges nyomásgyakorlást kell kérnünk, hogy hazánk megmérgezésével ne semmisüljön meg a világ egyik kiemelkedő természeti kincse.

 

A védelmünk második lehetősége a népszavazás,de  miért pártpolitikától mentesen?

Az emberek egészségének, életének, tulajdonának, boldogulásának védelme rendes körülmények között az állam feladata lenne. Az államként ismert intézmény Magyarországon csak egy fikció, éppen amiatt, hogy a megszűnt közhatalom helyét elfoglalta egy kizárólag vagyonosodási, és hatalmi célokat kitűzött társaság, amelyet hamisan kormányzatként, vagy kormány koalícióként ismernek. A több párt rendszer pártjai, és ismert politikusai –minden párté ! – annak a szigorú hatalmi felépítésnek a részeit képzik, amely kizárólagos irányítást gyakorol a lakosság fölött. Ebben a rendszerben minden résztvevőnek meg vannak a megszabott lehetőségei, és határai, amelyeket nem léphet át. Egzisztenciális, és finanszírozási eszközökkel tartják fenn a rendet köztük, amelyben az adott szerepkörben –kormányzati, vagy ellenzéki- kizárólag megszabott protokollok között tevékenykedhetnek. A megszabott feltételek arról szólnak, hogy mely gazdasági, kommunikációs, és hatalom leosztási határokat nem léphetnek át, mert ha azt megteszik, rés nyílik a több párt rendszer pajzsán, azaz instabillá válhat a kifejezetten számukra ideális rendszer. 
Magyarország a csőd szélén tántorog, ebben a helyzetben a több párt rendszer fenntartása sokkal kényesebb feladat, így az imént említett határok, szabályok megtartása minden eddiginél szigorúbb feladattá vált számukra. A külföldi hitelek, a nemzetközi cégek, és bármely lobbi csoporttól megszerezhető pénz az alapfeltétele, hogy konkrétan jövedelemhez jussanak a pártok, a politikusok, a képviselők, az „állami” szervek, hivatalok, az önkormányzatok, azaz röviden a hatalmat gyakorló gépezet alkalmazottjai. Ebben a helyzetben a pártok célja nem azonos a lakosság érdekeivel. Éppen azért nem azonos, mert ha nem használnak ki minden (!) lehetőséget a pénzszerzésre, akkor bomlásnak indul a csak egzisztenciálisan összetartható rendszer a hierarchia szálai mentén, amit önös érdekeikből adódóan még annak árán is fenn akarnak tartani, ha egészség-, vagy életveszélybe taszítják a lakosságot, vagy, ha környezeti katasztrófát idéznek elő. A rendszerből egyetlen párt, illetve politikus sem élvezhet kivételt, ezért a lakosság a saját érdekei védelmét kénytelen lesz kizárólag saját maga megvalósítani. 
Az akkumulátorgyárak telepítése az egyik következménye a csődbe jutó, de abból mindenáron kibúvót kereső pártrendszerként ismert hatalmi hegemóniának. Így tehát érthető, hogy a megoldást nem lehet elvárni épp azoktól, akiknek az érdekük éppen az ellentéte a lakosság érdekeinek. Ezért kell tehát a civil lakosságnak megvalósítania a népszavazást, és ha kell, ennek a közakaratnak alapján fizikálisan is megvédenie az érdekeit.

Mindezek alapján a következő felhívást tesszük közzé:

 

Felhívás

 

     Hozzátok szólunk, sorstársaink, akik most a debreceni akkumulátorgyár telepítése miatt elsősorban vagytok érintettek, és hozzátok, akik az ország más területein éltek, és a jövőben elszenveditek a 22 telepítendő akkumulátorgyár következményeit. 

 

     A következmények, amelyek tönkre teszik az egészségeteket, a lakókörnyezeteteket, a földjeiteket, az ivóvizeiteket, a levegőtöket immár a mindennapjaitokba tolakodnak, ha nem tesztek ellene! Ne legyenek illúzióitok, a más országokból elutasított környezet-, és életveszélyes üzemek éveken belül megvalósulnak! A rossz hír, hogy ebből számotokra csak hátrányok, és szenvedések jutnak, míg a komoly pénzbevételek, és hasznok épp azokhoz kerülnek, akiknek a dolga az lenne, hogy megvédjenek benneteket.

 

     Meg kell állítanunk a folyamatot, amely a mi, és a következő itt élő generációk, a gyermekeink, és az ő gyermekeik egészségét, és életét is tönkreteszik! Civil, polgári, ember az emberrel történő összefogással Uniós, és nemzetközi kivizsgálást, és védelmet kérünk, ám ugyanakkor nektek is tennetek kell magatokért! Nem várhattok, nem várhatunk másokra,  vagy valakire, mert az életünk a mi személyes ügyünk! Közös kiállással állítsuk meg az életet semmibe vevő, csak a profittal, a bevételekkel foglalkozó társaságokat! Ennek megvalósulásához népszavazást kezdeményezünk, amelybe pártpolitikától mentesen várjuk a segítőket, a tenni akarókat, a jelenüket, és a jövőjüket féltő lakosságot!

(Hon Hír-hez küldött messenger üzenetben)

     Nincs tovább időnk! Legyünk tettre készek az egészséges és élhető jövőnkért!


 

 
 


Levelezőlista


Archívum

Naptár
<< Január / 2023 >>